Vikingeskibslaget SEBBE ALS, Augustenborg

Skibslaget er en selvejende forening der i tiden 1967 - 1969 byggede skibet der er af "typen" hurtiggende krigsskib, en kopi af vrag 5 fra fundene i Skullelev ved Roskilde fjord.
Skibet, der i 1969 blev søsat og navngivet SEBBE ALS, er bygget efter tegninger af originalen og med den samme type vrktøj som de "gamle" vikinger brugte. Formlet med skibet var at efterprøve sejlegenskaberne for vikingeskibe samt lysten til at sejle, vel at mærke uden motorstøj og med et skib vi selv havde bygget af naturmaterialer for herigennem at mærke suset fra fortiden og fle os i et med naturen.
Siden søstningen i 1969 har skibet været på utallige ture, både i indland og udland.

Interessen er stadig stor og en del af de oprindelige skibsbyggere vedligeholder og sejler skibet sammen med mange nye der har interesse, både for arbejde og fornøjelse. Ud over vikingeskibet har vi bygget en naust der stod færdig i 1972. Nausten er et bådehus der er bygget efter et fund i Norge.

l 1978 søsatte vi en ottemandsfarer - en kopi af en færøbåd, der som navnet siger, har 8 årer samt en styrmand. Skibet har 2 master og er udstyret med fog, storsejl og messan. Skibet hedder OTTAR ALS.

Skibe og naust er rammerne om en mngde aktiviteter året rundt.
l vinterperioden med reparationer og klargring og i sommerperioden med en mængde forskellige arrangementer, både til gavn og glæde for medlemmerne og for det store publikum hvor vi end kommer.

Skibslagets medlemmer og mandskab
Når forårssolen bryder frem kommer der for alvor gang i aktiviteterne omkring skibe og naust og man kan da møde mennesker fra kravlestadiet og op til pensionsalderen i gang med utallige greml. Det er medlemmer, aspiranter og familie der skraber, sliber, maler og meget andet for at få skibe og naust klar til sejlssonen.

Medlemmerne kommer fra alle samfundsgrupper og alle er lige omkring den flæles interesse - vedligeholdelse og sejlads med skibene.
Reglerne for optagelse som medlem er enkle. Man skal gennem arbejde på skibe og naust, vise sin interesse for skibslagets aktiviteter og kan først herefter optages som medlem.
Foreningen er demokratisk og medlemmerne vælger en bestyrelse ved den årlige generalforsamling. Bestyrelsens opgave er at koordinere skibslagets aktiviteter og kre regnskabet i henhold til skibslagets vedtgter.

Sammenholdet og interessen omkring skibene gør arbejdet til en fornøjelse.

SEBBE som vikingeskib
Vrag nr. 5 er et af fundene i Skullelev ved Roskilde Fjord. Skibstypen er hurtiggende krigsskib dvs. et langt slankt skib med mange årer og et relativt stort sejl, et hurtigt skib både for sejl og årer.

I 1967 fik vi tegningerne til skibet og startede byggeriet. Skibet er bygget med kopier af original vrktøj og for at lære det vigtigste vrktøj, skarøksen, at kende byggede vi frst et bulhus (hustype fra vikingetiden) af kløvede og huggede planker.
Så blev kløen strakt og byggeriet fortsatte over de næste 2 år. l 1969, efter l 1000 arbejdstimer, var skibet frdigt og blev navngivet og søsat den 19. juli.
Sejladsen gennem årene har vist at vikingerne var utrolig gode skibsbyggere der kunne bygge skibe der var hurtige og alligevel utrolig stærke og sødygtige. Hvor er det dejligt i en god vind at passere en moderne glasfibersejler.

En af hemmelighederne ved sejlegenskaberne er at skibet er bygget af klvede planker. Idet man ikke ndeslst kapper træets årer med en sav, beholder man tærets fulde styrke og smidighed og kan derfor gå ned i tykkelse, og derved også i vægt. Hele konstruktionen giver et let skib der i bølgerne kan vride sig som en rteblg uden at tage skade.

Skibet blev bygget med råd og vejledning fra vikingeskibsmuseet i Roskilde, der ligeledes leverede tegningerne.
Formlet var at bygge og sejle med Sebbe Als uden det skulle være et egentligt videnskabeligt eksperiment.

Vi har hen ad vejen foretaget enkelte ændringer mht. sejl og rigning, men har ikke eksperimenteret med skibet for at opnå den størst mulige hastighed.
Skulle vi gå ind i dette skulle sejl, ballast etc. tilpasses et skib bemandet med en bestning p 25 personer og det ville medfre nedsatte sejlegenskaber med f.eks. 15 mand, som ellers uden problemer kan sejle skibet.

Den største sejltur
Ifølge en saga sejlede en viking med skib og bestning fra vikingebyen Kaupang ved Tnsberg i Oslofjorden til Hedeby ved Slesvig p 5 dage og 5 ntter dvs. 120 timer.

Vi satte os for at efterprve denne saga blot ved at sejle den anden vej.
Turen blev gennemfrt i 1972. Vi startede i Slesvig, sejlede op langs Jyllands østkyst hvor vi nok må sige vejrguderne var imod os. Vi lagde på sidste etape ud fra Skagen i juli mned med 30 graders varme og næsten ingen vind og sådan forholdt det sig de næste par døgn, mens vi sled i årerne tvrs over Skagerrak, solsvedne og med hænderne fyldt med vabler, men vi kom over.

Ved Frder fyr i ydre Oslo fjord kom vinden og det sidste stykke ind gennem fjorden blev tilbagelagt på rekordtid.
Målet var nået og det bedste af det hele var at logbogen viste 114 sejltimer. Vi fik hermed bevist at sagaen talte sandt.

SEBBE som ambassadr i udlandet
Vikingerne er kendt verden over, ikke altid for det gode, men alligevel som en væsentlig og interessant epoke i verdenshistorien.
Med en kopi af et vikingeskib har vi derfor heller ikke kunnet undgå opmrksomhed ud over landets grænser.
Dette har givet nogle gode ture til medlemmerne samtidig med at vi har reprsenteret Danmark ved flere store nationale mærkedage i udlandet.

Her kan nvænes :

200 året for USA's uafhngighed den 4. juli 1976, hvor vi sejlede op af Hudson floden i New York.

150 året for Belgiens selvstndighed som stat i juni 1980 hvor vi sejlede på Peronne i sen ved festlighederne. Vi havde ved den lejlighed en gave med, der blev overrakt kong Baudouin.

900 års byjubilum for Newcastle i juli 1980, hvor vi sejlede paradesejlads på Tyne floden.

1000 års byjubilet i Dublin i juli 1988, hvor vi deltog i sejlads på floden Liffey.

Disse ture har ikke så meget med vikingeskibssejlads at gøre idet der sjældent er mulighed for reel sejlads hvor vi får vand under kølen, men paradesejlads, ofte med forskellige æresgæster ombord.

Disse ture tager vi alligevel gerne idet vi får muligheder for oplevelser der er med til at smede medlemmerne sammen.
Ved disse lejligheder trækker vi også i vikingetøjet og isenkrammet (hjelme, sværd, økser og skjolde) og prver at ligne vore blodtrstige forfædre, dog med et lille smil i mundvigen. I Augustenborg Fjord har vi også gennem tiden sejlet hundredvis af gæster fra alverdens lande fra havnen og ud til nausten og her holdt foredrag om vore forfædre og os selv.

Afrikanere, japanere, australiere, amerikanere og mange andre nationaliteter har her hørt lidt om den gamle danske vikingekultur.

Sebbe indenfor filmen
Gennem årene har vikingerne været et attraktivt objekt for filmselskaber samt TV selskaber der har produceret mere serise programmer. For at gennemføre disse projekter behøver man et vikingeskib og her har vi flere gange været inde i billedet, mest for udenlandske selskaber.

Af optagelser kan bl.a. nvnes :

National Geografic Society, USA med optagelser af sejlads i 1971.

NRK, norsk fjernsyn med udsnit til en film der blev optaget i 1973.

Fransk fjernsyn med et afsnit i serien ,,skibenes historie" i 1978.

Engelsk TV med sejloptagelser ved et vikingetræf ved Mosgård, Århus 1979.

Fransk fjernsyn med Science fiction film for børn optaget i 1981.

Dansk fjernsyn med et sommertogt med Sebbe Als i 1982.

Mange andre har filmet os og det har hver gang givet lidt penge til vedligeholdelse af skibene.

Sebbe som reklame
Gennem årene har vikingerne og deres skibe været et yndet reklametema. l denne forbindelse har vi haft utallige arrangementer, især for l, nok med udgangspunkt i mjd.

Vi har sejlet for de største danske bryggerier, især i udlandet og herhjemme har vi lavet flere reklame-indslag på film.

Skibet er ikke bygget med kommercielle arrangementer for je, men vi har en forpligtelse til at føre skibet videre, både for vor egen og vore efterkommeres skyld. For at leve op til dette er det nødvendigt at skaffe økonomiske midler til vedligeholdelsen.