Aktivitetsdetaljer

UDSAT pga. CORONA. Generalforsamling

Om aktiviteten:

UDSAT. Der kommer en ny indkaldelse

Hvis Corona-begrænsninger tillader det, så er planen som i den tilsendte mail og som vist nedenfor. Sker der ændringer får alle besked.

Dato: Lørdag 16. Januar 2021
Adresse: Augustenborg Sejlklub, Havnen 10, Augustenborg

Plan for dagen:
Skibslagsmøde (uden for referat) kl 15.00
Alle interesserede opfordres til at møde op, hilse på andre skibslagsmedlemmer samt komme med deres mening og forslag til hvad der bør gøres i skibslaget.
Generalforsamling kl 16.00
Det er vigtigt med et stort fremmøde, for at vi kan beslutte hvad der skal ske fremover i skibslaget!

Dagsordenen for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Driftsregnskab og status for det forløbne regnskabsår
5. Budget for det følgende år
6. Kontingent og leje
7. Status fra udvalg
a. Medieudvalg
8. Forslag til kommende aktiviteter 2021
9. Indkomne forslag
10. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen (bestyrelse for 2 år, suppleanter for 1 år)
a. På tur afgår kasserer Solvej Christensen (modtager genvalg), bestyrelsesmedlem Kurt Bille (modtager genvalg) og Birgit Juul Jørgensen (modtager ikke genvalg).
b. På tur afgår suppleanter Kathrin Pohl (modtager genvalg) og Nicole Møller (modtager genvalg)
c. Øvrige bestyrelse (ikke på valg) ? Allan Jensen og Søren Juhl Møller
11. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år)
12. Valg af stående udvalg (1 år): Medieudvalg
13. Valg af webmaster (1 år)
14. Bestyrelseskonstituering
15. Eventuelt
Indkommende forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 19. december 2020.
Husk! Du skal have betalt kontingent og være optaget som medlem for at have stemmeret ved generalforsamlingen!

Efter generalforsamlingen vil skibslaget gerne byde på aftensmad. Tilmelding til dette kan ske til Kathrin på tlf 93840136 eller email pohlkathrin@gmx.de senest 9/1 2021. Der vil være drikkevarer til salg til rimelige priser

Med venlig hilsen Bestyrelsen (Augustenborg, 06/11 2020)

Tidspunkt for afholdelse:

2021-01-16 - 2021-01-16

Mdetid:

15:00

Ansvarlig:

Bestyrelsen