Aktivitetsdetaljer

Foredrag på Nausten

Om aktiviteten:

Der holdes foredrag om vikingetiden og vores skibslag på Nausten for tyske tilflyttere til Danmark

Tidspunkt for afholdelse:

2020-11-14 - 2020-11-14

Mdetid:

14:30

Ansvarlig:

Allan (allan@sebbeals.dk / 21444237)